Montáž bleskozvodu

Montáž Bleskozvodu

 

 

Ponúkame Vám komplexné riešenie pre montáž bleskozvodu, na základe osobnej obhliadky Vášho objektu, resp. na základe projektovej dokumentácie Vám navrhneme technické riešenie, umiestnenie, uchytenie bleskozvodu, vypracovanie projektu bleskozvodu, následnú montáž bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy.

V dnešnej dobe je bleskozvod neoddeliteľnou súčasťou elektroinštalácie.Ochráňte vaše firemné či súkromné objekty, majetok a tiež osoby pohybujúce sa v danom areáli prostredníctvom odborne zrealizovaného bleskozvodového systému navrhnutého na mieru.

 

Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu.

 

Bleskozvod ma tri hlavné časti:

1, zberače – ukončujú žeravú časť bleskového výboja nad chráneným objektom a tým likvidujú nebezpečenstvo požiaru od blesku,zachytavajú blesk.Sú tvorené tyčami,kovovými sieťami,hrebeňami a pod.

 

2, spojenia a zvody – tvoria vodivé spojenie medzi zachytávačmi a uzemnením.Tvorí ich kovový drôt alebo lano,prípadne pásový vodič.

 

3, uzemňovače – zabezpečujú prechod blesku do zeme.Sú tvorené kovovou doskou predpísaných rozmerov zakopaných do zeme v definovanej hlbke,alebo  pripojenie na kovové vedenie trvale umiestnené pod zemou.
 
 

 

 

Rozdelenie bleskozvodov:
– hrebeňová sústava
– mrežová sústava
– tyčový bleskozvod

Bleskozvody mimo chránený objekt:
– stožiarový
– závesový
– klietkový